JS Generátor náhodných čísel

JavaScriptový generátor náhodných celých čísel od 1 do zvoleného rozsahu včetně. Pokud není rozsah explicitně zadán, vrací číslo z intervalu 1-99.

N/A

Maximum:

Verze: 2017-06-26

INDEX


© 2017 Alois Sečkár | Hosting Endora

„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich