PHP Generátor hesla

PHP generování náhodného řetězce, který lze použít jako heslo. Používají se písmena A-Z (velká i malá), číslice 0-9 a speciální znaky:

[.,_?!@#$%^&*(){|}=+~]

Délka řetězce je volitelná (výchozí nastavení je 10) a lze si zvolit prvky, ze kterých bude heslo sestaveno (malá písmena budou použita vždy).

- generovat -

Délka:

Malá písmena: Velká písmena: Číslice: Speciální znaky:

Verze: 2017-07-09

INDEX


© 2017 - 2020 Alois Sečkár | Hosting Endora