PHP Lorem ipsum

PHP generování lorem ipsum textu, který je sestaven z elfských slov. Lze zvolit počet odstavců (výchozí nastavení je 5), minimální a maximální počet vět v jednom odstavci a minimální a maximální počet slov ve větě. Výchozí nastavení je 3-25 a maximum musí být větší nebo rovno minimu.

- generovat -
Odstavců:
Min. vět v odstavci:
Max. vět v odstavci:
Min. slov ve větě:
Max. slov ve větě:

Verze: 2017-07-09

INDEX


© 2017 - 2020 Alois Sečkár | Hosting Endora